OLSZTYN (POLSKA) 2017-09-7,8.
OLSZTYN (POLAND) 7,8 September 2017
Ольштин (ПОЛЬЩА) 2017-09-7,8.

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Postęp w Inżynierii Bezpieczeństwa” organizowana 7-8.09.2017 r. przez Katedrę Podstaw Bezpieczeństwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja została akredytowana jako międzynarodowa konferencja naukowa EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY.

 

 

II International Scientific Conference in the field of ''Development in Security Engineering'' to be held between 7 and 8 September 2015, organized by the Department of Basis for Security of the University of Varmia & Mazury in Olsztyn. The conference was accredited as international scientific conference of the EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY.


II Міжнародна наукова конференція з циклу «Прогрес у техніці безпеки» організована 7-8.09.2017 р. Кафедрою Основ безпеки Вармінсько-Мазурського університету
м. Ольштин.Конференцію акредитовано як міжнародну наукову конференцію EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY.