AMBROŻY Tadeusz

TRENING HOLISTYCZNY.
WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA REALIZACJĘ POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO

Kraków: EAS 2005.

ISBN 83-919932-8-0 272 s.

Zamówienia można składać w księgarniach akademickich i ekonomicznych w całej Polsce lub w wydawnictwie.
cena w wydawnictwie
okładka miękka: 23 PLN
okładka twarda: 29 PLN

      Słowo holizm staje się obecnie bardzo modne. Powodem może być szeroka gama jego znaczeń. Trening holistyczny ciała, to proces, który nie naruszając biologicznego rozwoju człowieka a uzupełniając jednocześnie jego zasób umiejętności utylitarnych oraz kształtując sprawność w zakresie wszystkich jej elementów prowadzi do poprawy jakości życia.
      Termin holizm sugeruje, aby rozpatrywane zagadnienia ujmować całościowo i organicznie. Trening holistyczny będzie więc dotyczył rozwoju i odnowy całego człowieka, uwzględniając wszelkie oddziałujące na niego czynniki zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, czyli będzie obejmował swoim zasięgiem uwarunkowania genetyczne i środowiskowe, ale przede wszystkim własną, kompleksową aktywność człowieka. Należy w nim uwzględniać wszechstronną aktywność fizyczną, ćwiczenia umysłu (mózgu), psychiki (charakteru, woli i emocji), ducha i ciała (kształtowanie jego budowy i funkcji.